қ
» » ҳ ҳ

ҳ ҳ

  ҳ  ҳ
ҳ ,
2016 14 ҳ ҳ - ҳ , , , ҳ қ .

ҳ қ - ҳ ҳ қ қ , , қ .

ҳ ҳ , , ғ .

ҳ xқ ҳ, , xқ ҳ , X ҳ xқ қ .

, ҳ ҳ ққ x ҳ x ҳ , ҳ x 2016-2018 - Ҳ қ-қ .

ғ ҳ , қ ҳ ҳққ қ -ғ , , x ғ- ҳ қ ҳ қ.

, ҳ ҳ қ , ҳ ҳ ҳ .

, ҳ ҳқ , , , ҳ ҳ .
: 428